به جاده‌های سبز خوش آمدید...
یوگیاکارتا اندونزی

یوگیاکارتا یک شهر شلوغ با 500000 جمعیت و محبوب‌ترین مقصد توریستی در جاوا به دلیل نزدیکی آن به معابد معروف بروبودور و پرامبانان است. خود شهر یک مرکز هنر و آموزش دارد که یک خرید خوب و طیف وسیعی از امکانات توریستی را ارائه م‌دهد. یوگیاکارتا در یکی از مهمترین بخش‌های زلزله خیز جاوا قرار دارد و به این ترتیب بارها و بارها توسط زلزله و فوران آتشفشان ضربه دیده است. در سال 2006 زلزله به بیش از 300000 خانه را آسیب زد در حالی که در سال 2010 آتشفشان در نزدیکی کوه مراپی فوران کرد و گدازه‌های آن به روستاهای اطراف رسید.