به جاده‌های سبز خوش آمدید...
خیابان San Gregorio Armeno ناپل ایتالیا

این خیابان که در منطقه تاریخی شهر واقع شده است بهترین مکان در ایتالیا برای “presepi” یا نمایش تولد عیسی ایتالیایی است. با استفاده از چوب و یا خاک رس هنرمندان خیابانی صحنه‌های آخور را ایجاد می‌کنند که از رده سنتی تا عمیقا شخصی است و اغلب هنر مجسمه به نمایندگی از اعضای خانواده و یا مردم از فرهنگ عامه است. سبک ناپلی presepi در قرن 18زمانی آغاز شد که چارلز سوم به یک چوب تراش سفارش به تصویر کشیدن خانواده سلطنتی را داد. تاریخ این سنت به زمانی باز می‌گردد که خیابان خانه یک معبد یونانی تا یک الهه زراعت و رستنی بود که در آن مریدان مجسمه‌های ساخته شده از خاک رس را ارائه کردند.