به جاده‌های سبز خوش آمدید...
دره تودرا مراکش

دره تودرا در قسمت شرقی دور افتاده کوه‌های اطلس واقع شده است. تودرا و همسایه آن یعنی رودخانه دادس کوه را برای مسیر خود تراشیده‌اند. انتهای 600 متر دره تودرا از دیدنی ترین‌ها است که دره تا یک مسیر سنگی صاف با کمتر از 10 متر باریک می‌شود و در مکان‌هایی با دیوارهای سنگی راست و صاف تا 160 متر ارتفاع در هر سمت گسترده می‌شود.