به جاده‌های سبز خوش آمدید...
تئوتیهواکان مکزیک

مصر به خاطر اهرام خود بسیار مشهور است. تئوتیهواکان نیز دارای اهرام بسیار بزرگی است. این اهرام در سال‌های بین 100 بعد از میلاد و 450 بعد از میلاد ساخته شد. در این دوره ، تئوتیهواکان در حال ظهور به عنوان یک مرکز مذهبی مهم در آمریکای میانه بود. در واقع نام این اهرام به معنای زادگاه خدایان است که توسط آزتک ابداع شده بود. مهم‌ترین آثار تاریخی، اهرام خورشید و ماه ، و معبد QUETZALCOATL است. تئوتیهواکان به خاطر برنامه ریز شهری خود بسیار مشهور گردید. این شهر تنها 50 کیلومتر به مکزیکو سیتی فاصله دارد. بنابراین شما می‌توانید سفری یک روزه به آن داشته باشید.