به جاده‌های سبز خوش آمدید...
معبد سوناگیری هند

شهر کوچک سوناگیری (به معنای قله طلایی) بر روی تپه‌ای در مرکز هند واقع شده است. چند معبد جین سفید بی عیب در اطراف سوناگیری پراکنده شده است. زائران و گردشگران برای بالا رفتن نیاز به طی کردن 300 پله با پای برهنه دارند. که مسافران در بالا می‌توانند تعداد بی‌شماری از معابد سفید و دیگر معابد را ببینند.