به جاده‌های سبز خوش آمدید...
سنگاپور فلایر

سنگاپور فلایر یک چرخ و فلک غول پیکر با مزیای خاص خود است، که تنها با نمایش خیره کننده زیر شروع می شود. ماشین‌ها 28 نفررا در خود نگه می‌دارند. هنگامی که در سال 2008 افتتاح شد بلندترین چرخ و فلک در جهان بود که به ارتفاع 165 متر در آسمان سنگاپور می‌رسید. فایر می تواند مهمان‌های معلول با صندلی چرخ دار را در خود جای دهد. این چرخ و فلک در تفرجگاه ساحلی خلیج واقع شده و ترمینال فلایر دارای سه طبقه از رستوران ها، مغازه ها و سایر خدمات است.