به جاده‌های سبز خوش آمدید...
معبد راناکپور هند

معبد جین در راناکپور به آدیناتا وقف شده و به صورت با شکوه از دامنه تپه بالا می‌رود. معبد توسط بیش از 1444 ستون سنگ مرمر تراشیده شده با جزئیات بی‌نظیر است. ستون‌ها همه متفاوت تراشیده شده و هیچ دو ستونی یکسان نیست. ساختمان معبد و تصویر چهارگانه نماد فتح تیرتانکارا از چهار جهت اصلی است. قدمت این معبد بحث برانگیز است اما احتمالا بین اواخر قرن 14 و اواسط 15 ساخته شده است.