به جاده‌های سبز خوش آمدید...
پلایا لا روپا مکزیک

“ساحل لباس” نام خود را هنگامی گرفته است که یک کشتی بادبانی اسپانیایی در آنجا غرق شد و بار آن از پارچه‌های رنگارنگ در طول این ساحل افتادند. امروزه پلایا لا روپا (Playa La Ropa) ساحل اصلی ورزش آبی برای اکستاپا است. پاراسیلینگ، جت اسکی و قایق دوبدنه همه برای اجاره در اینجا در دسترس هستند، و برای لذت بردن پس از یک گردش خوب در آب، تعداد زیادی رستوران در اینجا وجود دارد. از شنا کردن در رودخانه در انتهای ساحل خودداری می شود چرا که به عنوان محلی برای کروکودیل ها شناخته شده است.