به جاده‌های سبز خوش آمدید...
پلایا دل آمور مکزیک

این ساحل در نقطه تلاقی بین دریای کورتز و اقیانوس آرام قرار گرفته است. پلایا دل آمور (ساحل عاشق) (Playa del Amor) ساحل دورافتاده دو طرفه یکی از معروف‌ترین سواحل در مکزیک است. ساحل به راحتی با قایق آبی از تفرجگاه ساحلی سان لوکاس کابو در دسترس است. ساحل به خوبی ارزش دیدار با صخره‌های زمین‌های بلند، منظره اقیانوس بی‌پایان و غواصی عالی در دریای کورتز را دارد که محلی بسیار بدیع است. به مسافران باید هشدار داده شود که جزر و مد می‌تواند در انتهای اقیانوس آرام بسیار خشن باشد.