به جاده‌های سبز خوش آمدید...
موزه پیناکوتک مونیخ آلمان

موزه پیناکوتک در واقع سه موزه است: قدیمی، جدید و مدرن. پیناکوتک قدیمی یکی از قدیمی‌ترین گالری‌های هنری در جهان است، و محل مجموعه برجسته‌ای از نقاشی‌های استادان قدیمی است. پیناکوتک جدید قرن 19 را پوشش می‌دهد در حالی پیناکوتک مدرن نمایشگاه هنر مدرن است. آنها بخشی از هنر منطقه مونیخ هستند که به عنوان Kuntstareal شناخته شده است. هنگامی که دستور ساخت آن در سال 1826 توسط پادشاه لودویگ‌من داده شد، پیناکوتک قدیمی بزرگترین موزه در جهان بود. نئو رنسانس بیرونی به سرعت تبدیل به مدلی برای موزه‌های واقع شده در سراسر اروپا شد.