به جاده‌های سبز خوش آمدید...
مریدا مکزیک

نام مستعاری آن ، شهر سفید است. مریدا پایتخت ایالت یوکاتان مکزیک است.این شهر در سال 1542 توسط فاتحان اسپانیایی در بالای شهر باستانی مایان ساخته شد ودارای ویژگی‌های متعدد از دوران استعماری است. یکی از این ساختمان‌ها شامل کاخ رهبر قبلی کنکیستادور هاست. میدان اصلی شهرستان به نام El Zocalo ، مکان بسیاری از ساختارهای تاریخی همچون کلیسای جامع قرن شانزدهم ، کاخ فرماندار و تالار قدیمی شهر است.خیابان‌های درخت کاری شده در El Pasea Montejo با قصرهای زیبایش ، نشانگر شکوه سابق شهر به عنوان پایتخت ساخت طناب در جهان است. این خیابان بعد از گذارندن یک روز گرم ،می‌تواند مکان زیبایی برای قدم زدن باشد.