به جاده‌های سبز خوش آمدید...
معبد لال مندیر هند

لال مندیر درست در مقابل لال قلعه عظیم واقع شده که قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین معبد جین در دهلی نو است. معبد در اصل در 1526 ساخته شده است و در گذشته دستخوش تغییرات و اضافات زیادی شده و در اوایل قرن 19 توسعه داده شد. معبد ماسه سنگ قرمز نیز به عنوان لال مندیر شناخته شده است.