به جاده‌های سبز خوش آمدید...
کو فی‌ فی تایلند

کو فی فی یک مجمع الجزایر کوچک در استان کرابی در جنوب تایلند است. کو فی فی دان بزرگ‌ترین جزیره این گروه و تنها جزیره با ساکنان دائمی است در حالی که کو فی فی له کوچک‌تر به عنوان یک ساحل یا تورهای غواصی بسیار محبوب است. گردشگری در کو فی فی به تازگی بسیار محبوب شد، به ویژه پس از آنکه کو فی فی له به عنوان محل فیلمبرداری در سال 2000 برای فیلم ساحل مورد استفاده قرار گرفت. به خاطر توده‌های فراوان گردشگران، کو فی فی در حال کمتر و کمتر جذاب شدن است اما در حال حاضر هنوز یک مکان بسیار زیبا است.