به جاده‌های سبز خوش آمدید...
کپ کامبوج

این شهر ساحلی زیبا نسخه‌ی آرام سیهانوکویل است . این مکان جای خوبی برای استراحت در کنار اقیانوس است و جو شلوغ سیهانوکویل را نیز ندارد .این شهرستان به خاطر داشتن خرچنگ فلفلی و سواحل خالی‌اش معروف است. فعالیت‌های زیادی برای انجام در آن وجود ندارد بنابراین می‌توانید در یک روز از آن دیدن کنید .