به جاده‌های سبز خوش آمدید...
خلیج ها لونگ ویتنام

با آب سبز و مجموعه صخره‌های آهکی برآمده از آب مانند اژدهای دریا، خلیج ها لونگ شبیه به یک صحنه از یک داستان فانتزی است. این خلیج در حدود 130 کیلومتری شرق هانوی در شمال ویتنام واقع شده است، این خلیج بی‌نظیر با بیش از 2000 جزیره پوشیده از جنگل با غارهای جذاب، کنده‌کاری روی کوه‌های سنگی، گودال‌ها و دریاچه ها بسیار مقصد محبوبی است. بسیاری از جزایر در طول قرن‌ها توسط فرآیندهای طبیعی به شکل‌های فوق العاده تبدیل شده‌اند.