به جاده‌های سبز خوش آمدید...
کوئنکا اکوادور

کوئنکا مرکز استان آزوای است، و برای بسیاری از ساختمان‌های استعماری قدیمی آن قابل توجه است. یک مثال کلاسیک از یک شهر رنسانس در آمریکا است، کوئنکا بسیاری از ویژگی‌های معماری با کویتو قدیمی را به اشتراک می‌گذارد. خیابان باریک و سنگ فرش شده، خانه‌های بالکون‌دار آن با حیاط داخلی و کلیساهای سفید با این حال همه بدون آلودگی، سر و صدا و جمعیت پایتخت معرفی شده‌اند. این شهر برای آمریکایی‌های بازنشسته محبوب است و برای جشنواره‌های رنگارنگ خود در ژانویه و نوامبر شناخته شده است. بزرگترین ویرانه‌های اینکا در اکوادور در این نزدیکی مزرعه کانار هستند.