به جاده‌های سبز خوش آمدید...
گور دخمه های San Gennaro ناپل ایتالیا

در قرن 5 زمانی که بقایای قدیس در اینجا مدفون شد به Gennaro وقف شده است، گور دخمه‌های San Gennaro در واقع سه گورستان مختلف هستند که در طول سال‌ها با هم ترکیب شده‌اند. سطح پایین‌تر دخمه شامل مقبره‌های مربوط به قرن 2 است. بر خلاف دیگر محل دفن باستانی زیرزمینی، این دخمه‌ها معابر بزرگ با مقبره‌هایی که از محدوده اتاق‌های دفن برای ثروتمندان تا گورهای دیواری و گورهای در کف برای فقرا را نشان می‌دهد. نقاشی‌های دیواری با تصاویر قدیسین و خانواده‌ها آراسته شده است. یک تصویر اولیه از San Gennaro بلندی کوه وزوویو در پس زمینه را نشان می‌دهد.