به جاده‌های سبز خوش آمدید...
کابو جیراو پرتغال

کابو جیراو (Cabo Girao) در سواحل جنوبی مادیرا، در یک مجمع الجزایر پرتغالی با همین نام واقع شده است. با ارتفاع 570 متری، این صخره اغلب به عنوان بالاترین صخره دریایی در اروپا شناخته می‌شود اما حداقل سه صخره اروپایی از آن بلندتر وجود دارد. منظره رو به پایین تقریبا به اقیانوس می‌افتد که بسیار هیجان انگیز است. در سال 2012 یک سکوی شیشه‌ای در آن نصب شد که یک تجربه دیدنی ترسناک بود را به وجود آورد.