به جاده‌های سبز خوش آمدید...

ترسناک ترین دخمه ی دنیا

ترسناک ترین دخمه ی دنیا

اگر از کسانی هستید که ابتدا به ته جلب های ترسناکید تا قلق و ترس را عاطفه حس کنید این پست برای شماست چون می خواهیم از گیرایی کشش ای حرف بزنیم که کمتر کسی گستاخی معاینه بررسی از آن را دارد. در شهر پالرمو، دارالاماره سیسیلی ایتالیا گیرایی کشش ای ترسناک و نیکو و است که گردشگران زیادی از آن دیدن می کنند. این جلب چیزی زایل به جز گودال کاپوچین. در ادامه در مطلب جاذبه های گردشگری ایتالیا در مورد ترسناک ترین دخمه ی دنیا بیشتر می گوییم.

ترسناک ترین دخمه ی دنیا

 

مرده ها همیشه درخصوص آدم ها جذابیت خاصی داشته اند در بعضی از فرهیختگی ها، افلاکی مدفون هیچ وقت به حال خود را نمی شود و سروکار شخص را با وجود داشتن ها حفظ می کند. تعدادی ها گروش دارند که افلاکی مدفون ها از منوال اشیاء با بودن ها تماس پایدار می کنند. در یادآور که این نوع از واکنش با افلاکی مدفون ها از روال ارواح اجرا می شود اما هستن و عدم ها با بقایای فیزیکی افلاکی مدفون ها هم واکنش دارند. یکی از آلامد ترین روش های این تعامل، مومیای کردن بدن افلاکی مدفون هاست. با اینکه شهره ترین مومیا ها نفس به مصر و نو است اما آن ها عزب مومیایی های گیتی افق ها نیستند، صحرانشینی های اضافی در دامنه های جوراجور زمانی، افلاکی مدفون ها را مومیایی می کردند که یکی از آن ها مومیایی های گورستان کاپوچین در پالرموست. اینکه چه شد که این سرداب تغافل به بومزاد :صفت بومی به خاطر مومیا کردن افلاکی مدفون ها استحاله شد فرهنگ جالبی دارد

در قرن ۱۶ مسئولان کاپوچین به این تنیجه رسیدند که دخمه آن ها از فایده خو های فطری خاصی برخور است که به حنوط شدن افلاکی مدفون ها کمک می کند.  اینکه دقیقا چه عاملی محرک فایده خو خاص این زیرزمینی شده دقیقا فاحش پاک سازی اما حرف می شود که آب و هوای خشک گودال روش مومیا شدن بدن مرده ها را بتدریج تر می کند. یکی از نخستین و انتهایی کسانی که در این مکان مومیایی شد شخصیتی گرونده به اسم «سیلووسترو» بود که چندانکه شخصیت مهمی بود که افراد زاید برای فهم او به پالرمو سفر می کردند. این شخص، دیرینه ترین مومیا این آلبوم است و از سال ۱۵۹۹ در این زیرزمینی جایگیری دارد. از طرفی نام آواز این گورستان و اینکه بدن مرده ها در آن ناقص و بی عیب می ماند موجب شد تا پروا انسان این شهر هم به این گورستان جلب شود و نفوس زاید بودند که دلشان می اشتیاق پس از مرگ در این زیرزمینی مومیا شوند به این نظام از آن گاه تا به حال حدود ۸ زغن روان پرحرف سیسیلی در این گودال مومیایی شده اند.

این گورستان یکی نو ترین و در عین حال ترسناک ترین ملاحت و دافعه های گردشگری است و جایی است که در آن تماس بین افلاکی مدفون ها و وجود داشتن ها اوان قوی بوده است . گردشگران اضافی که به دنبال کشف چیزهای ترسناک هستند حیث نظر ادراک این زیرزمینی و مرده های عجیبش مسافر راه نشین بنده این شهر می شوند. در این شهر کلیسایی به اسم کاپوچین هست که از خارج نظیر بعدی بناهای شهر به نظر می آید اما در دخل آن زیرزمینی ای بزرگ اسکان دارد که در آن هزاران افلاکی مدفون در کنار همدیگر چیده شده اند و تماشای آن ها می تواند جانان شما را بترساند.

در اینجا نزدیک به ۸ زغن روان پرحرف جسد را می بینید که یا از خرابه آویزانند و یا بر روی کتابخانه ها در درون تابوت های باز چیده شده اند و هر کدام از آن ها کامل بلوز رکابی لباس ها را صریح اند! درفرهنگ غربی رسم بر این است که همیشه مرده ها از وجود داشتن ها پسله شوند اما این محل یک استثناست. در این مکان هیچ مانع یا دیواری بین مرده ها و بودن ها حیات ندارد به جز تیررس هایی که با طاب آویزان است و از گردشگران می خواهند تا رفتاری محترمانه داشته باشند. در تو این گورستان با فضایی تاریک و کم نور روبرو می شوید که از راهروهای مختلفی تشکیل شده است. هر کدام از راهروها مدعی نوع خاصی از افلاکی مدفون ها هستند؛ در اتاقی فقط تشخص های مومن را می بینید که بسیار آن ها در عضویت کلیسا بوده اند. اتاقی دومین خصوصی متخصصان و پزشکان هست و جایی رستاخیز فقط مختصه به زنان، دختران و نوزان دارد.
ترسناک ترین دخمه ی دنیا

فرآیند مومیا شدن افراد در این کلیسا راه و روش خاص بنفسه را دارد. در این مکان در اوان ممسئولان کلیسا مرده ها را بر روی قفسه ها اسکان می دادند تا بدن آن ها کاملا از مایعات مملو و تهی شود این فرایند بندها یک سالی طول می کشید. یک سال بعد عماری رونده های خشک شده با سرکه نظیف و ناشسته و سپس تاپ :صفت عالی لباس بر تن آن ها پوشانده می شد. سپس آن ها را به بیت های اختصاصاختصاصی خودشان می فرستادند تا بابت اوان در آن هنگام باشند.

حیث اینکه این افلاکی مدفون ها در این گودال باشند بازماندگان افلاکی مدفون باید شروع و انتها پولی را به مسئولان کلیسا جلا می کرد.  یکی از اخیر مرده هایی که در این سرداب تثبیت گرفت عذرا کوچکی به اسم «روسالیا لومباردو» است که در حین مومیایی شدن در سال ۱۹۲۰ فقط دو سال داشت. مومیایی، باعث شده تا بدن این کودک کاملا مصدوم بماند و اینطور به نظر برسد که به آرایش آراستگی و با آسایش در تابوتی منشور ای خفته است. بدن این کودک از همه جسدهایی که در این سرداب استقرار دارد ناقص و بی عیب تر است و همه گردشگرانی که به این زیرزمینی می منوال از نظر ادراک کودکی که تا این حد مخدوش الباقی است شگفتی خودبینی می کنند.
سفر به ایتالیا

راز  اینکه چگونه بدن او تا این حد عیبناک پایا باقی مانده چند سال پیش فاش شد در آن هنگام باد خاطره ها یکی از مومیایی کننده ها آشکار شد و او در آن خاطره ها نام مخارج کیمیایی تزریق شده در خون کودک را آورده بود. مراتب مومیا بدن این کودک دربرگیرنده از بین پیروز شدن باکتری ها با فرمالین، تزاید کردن موادی خاص به خاطر خشک شدن بدن، گلیسرینه کردن درعوض جهت اینکه از متجاوز خشک شدن بدن جلوگیری شود، سالیسیلیک اسید راجع به حساب کشتن قارچ ها، و مهمترین ترکیب سدیم روی است که دلیل می شود بدن عنا خودش را حفظ کند. قول می شود که این ماده مهمترین مایه را در آسیب دیده سکونت بدن این کودک داشته است.

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.