به جاده‌های سبز خوش آمدید...
دره پادشاهان مصر

دره‌ی پادشاهان دره‌ای در مصر است که در سده‌ی 16 تا 11 قبل از میلاد ساخته شده است. مقبره برای پادشاهان و اشراف‌زادگان پادشاهی جدید ساخته شده بود. این دره شامل 63 مقبره و اتاق است که هر کدام اندازه‌های مختلفی دارند. مقبره سلطنتی با صحنه‌هایی از اساطیر مصر تزئین و سرنخی در مورد عقاید و آیین تشییع جنازه‌ی آن دوره است.تنها مقبره‌ی مشهور توت عنخ آمون از بدترین غارتگری آرامگاه در امان مانده است.