به جاده‌های سبز خوش آمدید...
رودخانه‌ی تونله ساپ کامبوج

قایقرانی در این رودخانه به شما اجازه می‌دهد رابطه‌ی نزدیک زندگی کامبوجی‌ها را به این مسیر آبی بزرگ دریابید و از نزدیک مشاهده کنید . شما می‌توانید یک قایق اجاره کنید و تمامی مسیر را از ابتدا تا انتها بپیمایید .البته می‌توانید از تورهای یک روزه برای اینکار وجود دارد نیز استفاده کنید .