به جاده‌های سبز خوش آمدید...
تئاتر سان کارلو ناپل ایتالیا

تئاتر سان کارلو در ناپل دارای عنوان قدیمی‌ترین خانه اپرای به طور مداوم فعال در اروپا است. این تئاتر توسط پادشاه چارلز از بوربن ساخته شده است، و تئاتر قرمز و طلایی به کاخ سلطنتی متصل می‌شود. در سال 1737 تکمیل شده است و خانه اپرا یک استاندارد است که پس از آن معماران تلاش در دنبال کردن طرح آن داشته‌اند. شش ردیف صندلی کرسی ارکستر نعل اسبی شکل را احاطه کرده است، با یک جعبه سلطنتی که با تزئین زیاد از در عقب خانه بیرون آمده است. بازسازی چند میلیون دلار تئاتر در سال 2010 انجام شد.