به جاده‌های سبز خوش آمدید...
سنت ایوس انگلیس

سنت ایوس در ساحل واقع شده است که اگر چه یک شهر سابق ماهیگیری است اما هنوز هم تنها بندر در کورنوال جنوب شرقی انگلستان را دارد. امروزه این شهر زیبا تقریبا 12000 نفر جمعیت دارد که یک تفریحگاه تعطیلات محبوب است و در سال 2010 و 2011 به عنوان بهترین شهر ساحلی انگلستان انتخاب شد. کفش پیاده روی راحت برای رسیدن به تپه، خیابان‌های باریک سنگ فرش شده ضروری است که آنها با ساختمان‌های عجیب و جالب و گالری های هنری پوشیده شده اند.