به جاده‌های سبز خوش آمدید...
خیابان Spaccanapoli ناپل ایتالیا

Spaccanapoli یک خیابان طولانی باریک است که مرکز تاریخی شهر ناپل را دو بخش تقسیم می‌کند. این خیابان به بازدیدکنندگان مقدمه‌ای از مناظر و جاذبه‌های این شهر جنوبی پایتخت پر جنب و جوش را ارائه می‌دهد. یونانیان در آنجا اولین مستعمره در منطقه را در قرن 6 به وجود آوردند. از 27 قرن تاریخ، محله ترکیبی شلوغ از کلیساهای تاریخی، میدان‌های سرزنده، کافه‌ها و مغازه‌ها است. این همچنین خانه ساکنان محلی است که زندگی شلوغ و پر سر و صدایی را اغلب در خیابان‌ها دارند. این محل برای بازدید کنند