به جاده‌های سبز خوش آمدید...
قصر سلطنتی ناپل ایتالیا

قصرنماینده زمانی است که دودمان بوربون بر ناپل حکومت می‌کردن و این قصر سلطنتی نمونه ممتاز شکوه و قدرت است. ساخت و ساز کاخ سلطنتی در سال 1600 آغاز شد، اما بسیاری از 30 اتاق در قرن 18 تکمیل شدند هنگامی که چارلز سوم از بوربن در آن ساکن شد. بازدیدکنندگان از یک پله سنگ مرمری مجلل برای مشاهده تئاتر دادگاه، اتاق تاج و تخت، اتاق خواب سلطنتی و مجموعه‌ای از اتاق‌های دیگر بالا می‌روند که همه به صورت زیادی با پرده‌های نقش‌دار، نقاشی‌های دیواری، ظروف و پرتره‌های نقاشی شده توسط کسانی مانند تی شِن و فرانچسکو لیانی تزئین شده است.