به جاده‌های سبز خوش آمدید...
هرم سرخ مصر

این هرم توسط فرعون سنفرو ساخته شده است. هرم سرخ اولین تلاش موفقیت آمیز جهانیان در ساخت هرم‌های واقعی با دیوارهای صاف بوده است. با وجود 104 متر ارتفاع، این هرم چهارمین هرم بلندی است که در مصر ساخته شده است. آنچه که واقعا این هرم را امروزه خاص کرده است ، کمبود ازدحام در آن است.