به جاده‌های سبز خوش آمدید...
اهرام جیزه مصر

گورستان جیزه ، واقع در مجاورت حومه جنوب غربی قاهره، میزبان معروف‌ترین بناهای تاریخی مصر باستان است.اهرام جیزه در طی سه نسل ساخته شد. این سه نسل شامل خوفو، خفرع و منکورع است. هرم بزرگ خوفو یکی از قدیمی‌ترین و تنها باقی‌مانده از عجایب هفتگانه جهان باستان است.بیش از 2 میلیون بلوک ساختمانی برای ساخت این هرم استفاده شده و 20 سال ساخت آن زمان برده است.این هرم الهام بخش، 139 متر ارتفاع دارد که آن را به یکی از بزرگ‌ترین اهرام در مصر تبدیل کرده است. هرم خوفو دارای سه اتاق دفن اجساد است.