به جاده‌های سبز خوش آمدید...
معابد پالیتانا هند

شهر پالیتانا یک مرکز زیارتی عمده برای جین‌ها است. معابد پالیتانا مقدس‌ترین محل زیارت در جین در نظر گرفته می‌شوند. صدها عدد از معابد جین در کوه مقدس شترانجیا واقع شده که به صورت عالی با سنگ مرمر تراشیده شده است. آنها توسط نسل‌های جین‌ها در طی یک دوره 900 ساله، از قرن 11 به بعد ساخته شدند. برای رسیدن به این معابد شما باید 3572 پله را به بالا طی کنید.