به جاده‌های سبز خوش آمدید...
آکسفورد انگلیس

قدمت آکسفورد به ساکسون انگلستان برمی گردد هنگامی که آن به عنوان Oxenaforda و یا مکانی که در آن گاوها از رودخانه عبور می‌کرد، شناخته می‌شد. امروز آن به عنوان قدیمی ترین دانشگاه در جهان انگلیسی زبان‌ها شناخته می‌شود، که قدمت به قرن 12 باز می‌گردد. این شهر جنوب شرقی انگلستان، مرکز شهرستان آکسفوردشایر است، همچنین دارای بقایای قلعه نورمن و کلیسای جامع مسیح که یک کلیسای کوچک کالج است و کلیسای جامع قرار گرفته در یکی از ساختمان است. از آنجا که دانش آموزان از سراسر جهان برای تحصیل به اینجا می‌آیند، آکسفورد شهر تنوع قومی فراوان است.