به جاده‌های سبز خوش آمدید...
فراونکیرخه مونیخ آلمان

فراونکیرخه مونیخ (Munich Frauenkirche) یکی دیگر از مناطق برجسته معروف مونیخ است که از بقیه شهر بلندتر است. قدمت آن به قرن 15 می‌رسد هنگامی که در زمان حیرت انگیز 20 سال ساخته شد، هر چند که اتمام برخی از ویژگی‌های آن به علت کمبود پول به تعویق افتاد. فراونکیرخه مونیخ به عنوان کلیسای جامع برای قلمرو مذهبی اسقف اعظم مونیخ خدمت می‌کند و منزل اسقف اعظم است. کلیسای جامع گوتیک قادر به نگه داشتن 20000 عبادت کننده است. کلیسای جامع در جنگ جهانی دوم آسیب دید اما بازسازی شد. این محل برای زنگ‌های آن معروف است و محل استراحت نهایی برای دوک بایرن است.