به جاده‌های سبز خوش آمدید...
ایاصوفیه ترکیه

ایاصوفیه یا حاجیاسوفیا واقع در استانبول در اصل یک کلیسای مشهور بود که برای امپراتور روم شرقی یوستینیانوس یکم در قرن ششم ساخته شد. شاهکار مهندسی رومی، گنبد عظیم (با قطر 31 متر) برای بیش از 1000 سال بزرگترین فضای محصور در جهان را پوشش می‌داد. این کلیسا توسط صلیبیون چهارم در سال 1204 غارت شد و در قرن 15 زمانی که عثمانی‌ها در شهرستان را فتح کردند به یک مسجد تبدیل شد. مسجد ایاصوفیه در سال 1935 به موزه تبدیل شد و در حال حاضر یکی از جاذبه‌های برتر در ترکیه است.