به جاده‌های سبز خوش آمدید...
باغ‌های خلیج سنگاپور

باغ‌های خلیج اخیرا به جاذبه های توریستی سنگاپور اضافه شده‌اند، اما این موردی است که باغبان‌ها نمی خواهند دیدن آن را از دست بدهند. باغ‌ها کمتر از یک دهه است که افتتاح شده‌اند، باغ‌های خلیج در روی زمین اصلاح شده در مرکز سنگاپور ساخته شده‌اند. این باغ سه شامل قسمت است: خلیج مرکزی: که یک باغ با یک پیاده روی در اسکله است و در نهایت دو باغ دیگر را به هم متصل می‌کند، خلیج شرقی: که در مرحله‌ای که بخش‌ها تکمیل شده‌اند باز شده است و خلیج جنوبی: بزرگترین باغ و ویترین باغبانی گرمسیری است و شامل ساختارهای درخت‌ مانند تا 50 متر ارتفاع است که بر چشم انداز باغ تسلط دارد.