به جاده‌های سبز خوش آمدید...
شهر ممنوعه چین

شهر ممنوعه واقع در مرکز پکن، بزرگترین کاخ جهان با پوشش 72 هکتار است که از سال 1406 تا 1420 ساخته شده است. مجموعه کاخ متشکل از 980 ساختمان سالم باقی مانده با 8707 اتاق همراه با یک خندق عمیق شش متری و ده متر دیوار است. بیست و چهار امپراتور در سراسر کشور برای تقریبا 5 قرن تا زمان کناره‌گیری پویی، آخرین امپراتور چین در این مکان حکومت کرده‌اند. امروزه شهر ممنوعه موزه و یکی از محبوب‌ترین جاذبه‌های توریستی در چین است.