به جاده‌های سبز خوش آمدید...
انگلیشر گارتن مونیخ آلمان

اندازه پارک مرکزی شهر نیویورک در مقایسه با انگلیشر گارتن (Englischer Garten) مونیخ محدودتر است، که آن یکی از بزرگترین پارک‌های شهری در جهان است. این پارک که از مرکز شهر تا شمال شرق مونیخ امتداد یافته است و در سال 1789 تاسیس شد، اما در طول قرن‌ها گسترده‌تر شده است. آن نام خود را از باغ‌های سنتی انگلیسی که در قرن 18 و اوایل 19 محبوب بودند، می گیرد. این پارک توسط سربازان در زمان صلح برای یاد دادن مهارت‌های کشاورزی ساخته شده بود. باغ شامل یک قهوه خانه ژاپنی، یک علفزار که در آن حمام آفتاب مجاز است و موج‌های مصنوعی مورد استفاده شده توسط اسکی بازها است.