به جاده‌های سبز خوش آمدید...
بازار شب چیانگ مای تایلند

چیانگ مای یکی از جاذبه‌های برتر تایلند است. این بازار شب معروف در بلوک‌های چند شهرستان در امتداد پیاده رو، در داخل ساختمان و محوطه معابد گسترش یافته است. این بازار داری صنایع دستی، آثار هنری، لباس و محصولات وارداتی و تعدادی از مراکز بزرگ خرید مدرن است. در ابتدا، بازار به تجار چینی تعلق داشت، اما از آن‌جایی که به صورت گسترده همراه با ساختمان‌های تجاری بیشتری رشد یافت دیگر متعلق به یک گروه از مردم نبود. در عوض صاحبان بسیاری وجود دارد که بیشتر آن‌ها تایلندی هستند.