به جاده‌های سبز خوش آمدید...
بیلبائو اسپانیا

بیلبائو زمانی عمدتا به عنوان یک شهر بندری صنعتی شناخته شده بود که خود را به عنوان یک مرکز برای هنر و معماری مدرن بازآفرینی کرده است. بیلبائو در میان تپه‌های سبزهموار ناحیه باسک قرار گرفته که بیلبائو خانه‌ی موزه بیلبائو گوگنهایم، یک ساختار مدرنیستی درخشان پوشیده شده با تیتانیوم است که توسط معمار معروف فرانک گهری طراحی شده است. معماری تاریخی بیلبائو یک معماری گیج کننده است که شامل بسیاری از ساختمان های زیبا مانند کلیسای جامع قرن 14 گوتیک سانتیاگو و کلیسای دی بگونیا است.