به جاده‌های سبز خوش آمدید...
باتم‌بنگ کامبوج

این شهر به عنوان منطقه‌ی کشاورزی شناخته شده و به خاطر معماری استعماری فرانسوی بسیار مشهور است . در این منطقه می توانید مزه‌ی واقعی زندگی کامبوجی را به خوبی حس کنید . در این شهر معبدهای بزرگ، قطار بامبو ، معماری‌های خوب نیز وجود دارد . البته این شهر توریست زیادی را نمی‌تواند به خود جلب کند.