به جاده‌های سبز خوش آمدید...
آیوتایا تایلند

آیوتایا در سال 1350 میلادی توسط پادشاه یو تانگ به عنوان دومین پایتخت سیام پس از سوخوتای تاسیس شد. در طول قرن ها، مکان ایده آل بین چین، هند و مجمع‌الجزایر مالایی، آیوتایا را پایتخت تجارت آسیا ساخته بود. در 1700 آیوتایا تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین شهرها در جهان با مجموع 1 میلیون نفر جمعیت شده بود. در سال 1767 در نتیجه فروپاشی پادشاهی این شهر، توسط ارتش برمه نابود شد. این شهر دوباره در چند کیلومتر در شرق خرابه‌ها که در حال حاضر پارک تاریخی آیوتایا نام دارد تاسیس شد. بسیاری از بقایای معابد و کاخ‌ها چون در آن زمان از سنگ ساخته شده بودند تقریبا به صورت سالم باقی مانده ‌است.