به جاده‌های سبز خوش آمدید...
تئاتر آسپندوس ترکیه

آسپندوس یکی از بهترین سالن‌های تئاتر باستانی حفظ شده از دوران قدیم است. تئاترآسپندوس در سال 155 میلادی در دوران حکومت امپراطور روم مارکوس اورلیوس ساخت شده است و می‌تواند بین 15000 تا 20000 تماشاگر را در خود جای دهد. از آن‌جا که این مکان بعدها به عنوان یک کاروانسرا (مسافرخانه کنار جاده‌ای) در زمان سلجوقی مورد استفاده قرار گرفت. تئاتر آسپندوس به طور مداوم ترمیم و حفظ شده بنابراین امروزه بدون از دست دادن تقریبا هیچ یک از خصوصیات اصلی آن سالم باقی مانده است.