به جاده‌های سبز خوش آمدید...
ابوسمبل مصر

ابوسیمبل یک سایت باستان‌شناسی شامل دو معبد عظیم سنگی در جنوب مصر در ساحل غربی دریاچه ناصر است. معابد دوقلو در اصل از کوهستان در زمان سلطنت فرعون رامسس بزرگ در سده‌ی سیزدهم پیش از میلاد کنده کاری شده بودند.در سال 1960 دولت مصر در حال ایجاد سدی بر روی دریاچه‌ی ناصر بود و از نظر باستان‌شناسان با اینکار ،این مکان به زیر آب فرو می‌رفت. به همین خاطر نیز دولت تصمیم به جابه جایی آن گرفت. اینکار اگرچه سخت و طاقت‌فرسا بود ولی به خوبی انجام شد.