به جاده‌های سبز خوش آمدید...
قوانین رانندگی در ژاپن