به جاده‌های سبز خوش آمدید...
عجایب هفت گانه
  • دیوار بزرگ چین

    قدمت دیوار چین که یکی از عجایب هفتگانه ی جهان به شمار میرود بصورت تقریبی به 2000 سال پیش باز میگردد. این ...

    قدمت دیوار چین که یکی از عجایب هفتگانه ی جهان به شمار میرود بصورت تقریبی به 2000 سال پیش باز میگردد. این دیوار که طولی برابر با 6000 کیلومتر دارد در طی چند امپراطوری ساخته شده است. گفته میشود طول این ...

    بیشتر بخوانید