به جاده‌های سبز خوش آمدید...
رود مکونگ
  • دلتای رود مکونگ

    در کشور زیبای ویتنام یک دلتای زیبا و بسیار سر سبز و حاصل خیز از رود مکونگ قرار دارد که شامل 12 استان و یک ...

    در کشور زیبای ویتنام یک دلتای زیبا و بسیار سر سبز و حاصل خیز از رود مکونگ قرار دارد که شامل 12 استان و یک منطقه شهری است. مساحت این دلتا 405531 کیلومتر مربع و جمعیت آن( تا سال 2009) 17191470 نفر بوده ...

    بیشتر بخوانید