به جاده‌های سبز خوش آمدید...
جاذبه های تاریخی هند
  • مقبره همایون در هند

    مقبرع همایون ،مقبره ای با شکوه و زیبا در دهلی است که به دستور حمیده بانو بیگم همسر شاه همایون ساخته شد تا ...

    مقبرع همایون ،مقبره ای با شکوه و زیبا در دهلی است که به دستور حمیده بانو بیگم همسر شاه همایون ساخته شد تا ارامگاه ابدی پادشاه دوم از نسل گورکانیان باشد. این بنای با شکوه به دست معمارانی ایرانی و خوش ذ ...

    بیشتر بخوانید